Narcos

Narcos spēlēt bez maksas

Narcos spēles apraksts un noteikumi

Narcos ir piecu ruļļu, 243 izmaksas līniju kurā ir šādas iespējas:

  • Aizstājejsimbols jeb Wild
  • Staigājoša Wild opcija
  • Pabraukt garam opcija
  • Ieslodzīšanas simbols
  • Ieslodzīšanas opcija
  • Zelta Ieslodzīšanas simbols
  • Bezmaksas griezieni

Wild simboils

Wild simbols var paradīties uz ruļļiem kā regulāras spēles laikā, tā arī bezmaksas griezienu laikā. Wild simbols var aizstāt visus spēles simbolus, izņemot Scatter simbolu un Ieslodzīšanas simbolu.

Staigājoša Wild opcijas noteikumi

Staigājoša Wild opcija var paradīties gan regulāras spēles laikā, gan bezmaksas griezienu laikā. Regulāras spēles laikā un bezmaksas griezienu laikā Wid simboli, kas piedalās laimīga kombinācija, paliek piefiksēti uz ruļļiem un pārvietojas horizontāli uz vienu pozīciju pa kreisi katra grieziena laikā.

Pabraukt garam opcijas noteikumi

Pabraukt garam opcija tiek aktivizēta pēc nejaušības principa regulāras spēles laikā. Šī opcija pārveidos kādus no augstās vērtības simboliem Wild simbolos.

Ieslodzīšanas simbola noteikumi

Ieslodzīšanas opcija aktivizējas, kad 3 vai vairāki Ieslodzīšanas simboli paradās uz vienas rindas regulāras spēles laikā. Ieslodzīšanas simboli kustas kopā un tiem tiek pievienota, pēc nejaušības principa, monētas laimesta vērtība no 1 līdz 10 x kopēja likme.

Ieslodzīšanas opcijas noteikumi

Ieslodzīšanas opcijas laikā paradās tikai Ieslodzīšanas un Zelta Ieslodzīšanas simboli. 3 vai vairāki savienoti Ieslodzīšanas vai Zelta Ieslodzīšanas simboli veido laimesta grupu. Kad Ieslodzīšanas simbols paradās blakus laimesta grupai tiek pievienota pēc nejaušības izvelēta monētas laimesta vērtība no 1 līdz 10 x kopēja likme. Visi griezieni Ieslodzīšanas opcijā ir bezmaksas.

Zelta Ieslodzīšanas simbola noteikumi

Ieslodzīšanas opcija, kad Zelta Ieslodzīšanas simbols ir savienots ar laimesta grupu viena no sekojošiem opcijām ir atbloķētā:

  • Reizinātājs – Visas vērtības laimesta grupa tiek reizinātas uz x2 vai x3.
  • Uzlabošanas simboli – Šīs opcijas laikā vairākas papildvērtības likmes apmērā var tikt pievienotas simbolam, kas ir daļa no Zelta Ieslodzījuma simbolu grupas. Šī uzlabošana var tikt aktivizēta no līdz 15 reizēm katru reizi, kad opcijā ir aktivizēta.
  • Liela starta vērtība – Papildus vērtība tiek pievienota Zelta Ieslodzīšanas simbolam, kā starta vērtībā.

Bezmaksas griezienu noteikumi

Trīs Scatter simboli paradoties jebkur uz pirma, treša un piekta ruļļa regulāras spēles laikā aktivizē 10 bezmaksas griezienus. Bezmaksas griezienu laikā, katrā grieziena pastāv iespēja, kā viens vai vairāki augstās vērtības simboli pārveidosies Wild simbolos. Ja bezmaksas griezienu beigas uz ruļļiem paliek Staigājošie Wild simboli tiek pievienots viens papildus bezmaksas grieziens. Spēlē tiek turpināta līdz brīdim, kad Staigājošo Wild simbolu vairs nepaliek uz ruļļiem.

Izmaksas – regulārā spēlē

Tabulā zemāk ir paradītas izmaksas attiecīgi simbolu kombinacijai uz aktīvam izmaksu līnijām. Visas summas ir noradītās monētās. Lais askaitītu laimesu, monētu daudzums ir jāreizina ar spēlē uzstadīto monētas vērtību.